Jutro bez obaw!

SAMORZĄD
Dariusz Budyta
W skali miasta, miasteczka, wsi, a także państwa, podstawową osią sporu jest konflikt między dogmatycznie pojmowanym rynkiem, a jakością życia mieszkańców. My, szanując prawa rynku, opowiadamy się za jakością życia; prawi - ca wybiera dobro rynku. Dla prawicy rozwarstwienie społeczne, czy różne formy wykluczenia ekonomicznego, edukacyjnego, kulturowego problemem nie są. Dla nas są problemem podstawowym. Lewicowa polityka oznacza więc przeciwdziałanie wykluczeniu generowanemu przez rynek i niesprawiedliwe stosunki społeczne.

ARMIA
Dariusz Budyta
Polska armia musi skutecznie współpracować z sojusznikami, zwiększając jednocześnie zdolność obrony granic własnego państwa. Cywilna kontrola nad armią ma być fundamentem funkcjonowania wojska w demokracji, a nie sposobem na polityczne kierowanie decyzjami kadrowymi i awansami.

INFRASTRUKTURA
Dariusz Budyta
Zaniedbania do jakich doszło przez ostatnie lata rządów prawicy - zapaść w mieszkalnictwie, kryzys transportu kolejowego, porażka w programie budowy dróg - świadczy o niezrozumieniu przez prawicę potrzeb ludzi i gospodarki oraz wyzwań cywilizacyjnych, jakie przed nami stoją.

AKTUALNOŚCI